کارفرمایان مهاب ثامن

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

جهاد کشاورزی خراسان رضوی
شهرداری منطقه ۱۲
شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي
شهرداری مشهد 
آستان قدس رضوی
پایدار پی سازه
تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان فارس
جهاد کشاورزي شهرستان زیرکوه
جهاد کشاورزي شهرستان قائنات
سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی
شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران
شرکت آب و فاضلاب استان فارس

شرکت آب و فاضلاب استان قم
شرکت آب و فاضلاب کردستان

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
شرکت آب و فاضلاب خوزستان

شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
شرکت بتن‌ساز تربت

شرکت بناگستران هشتم توس
شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت سپاد خراسان
شرکت ستاره تابناک هشتم توس

شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی
شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی

 شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان رضوی
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

 شرکت فن‌آوران صانع شرق
شرکت مدیریت منابع آب ایران

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
شرکت آب و فاضلاب مشهد
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان خراسان رضوی 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت شهرک‌های کشاورزی
شهرداری تربت جام
شهرداری مشهد
شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر
شرکت عمران شهر جدید گلبهار
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شرکت گاز استان خراسان رضوی
شرکت گاز استان قزوین
شرکت گاز استان کرمان
شرکت گاز استان لرستان
شرکت گاز استان یزد
شرکت گاز استان خراسان شمالی
 شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی
شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان
اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
شرکت عمران مهندسان خراسان
شرکت گاز استان خراسان شمالی

شرکت گاز استان لرستان
شهرداری مشهد
شهرداری تایباد
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب استان همدان

شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان
مجتمع فولاد تربت حیدریه
شهرداری منطقه ۱۲ مشهد