معرفی مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: حسین علیپور

سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سابقه کار: بیش از ۴۰ سال

مدرک تحصیلی:  لیسانس مهندسی عمران

فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۴- دانشکده فنی دانشگاه تبریز