زمینه های تخصصی

شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن با بیش از ۲۴ سال فعالیت و با بهره گیری از توان علمی ،فنی اجرایی و مشورتی ۱۸۰ نفر از مهندسین با سابقه و کارکنان اداری توانسته است ۲۸۰ پروژه ی مختلف مطالعاتی و نظارتی محوله را به خوبی به انجام برساند و آماده ی انجام پروژه‌های مطالعاتی و نظارتی در زمینه‌های زیر می‌باشد:

تأسیسات آب و فاضلاب

مطالعات امکان‌سنجی، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمع‌آوری تأسیسات آبگیری، جمع‌آوری و انتقال آب، شبکه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب محاسبه نشت فیزیکی و پشتیبانی شبکه‌های فاضلاب شهری طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستم های تله متری کنترل از راه دور مخازن تلمبه‌خانه‌ها و تأسیسات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی و نمک‌زدایی و ابنیه مربوطه .

خطوط انتقال نفت و گاز

انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی و بهینه سازی تفضیلی تأسیسات تلمبه‌خانه‌ها ایستگاه‌های کمپرسور، انبارها و مخازن ذخیره، پایانه‌های نفتی خطوط انتقال و توزیع نفت و گاز و همچنین انجام کلیه کارهای تأسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوطه و نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه‌اندازی

بازرسی فنی

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استاندارها، بررسی و تأیید کارایی، پروژه کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری کنترل کیفیت مواد و روش به کار گرفته شده در ساخت قطعه یا واحد صنعتی، کنترل و تطابق استاندارها و مشخصات فنی تعیین شده از آغاز پروژه گواهی انجام کار بر اساس استانداردهای درخواست شده و صدور گواهی بازرسی فنی

شبکه‌های آبیاری و زهکشی

مطالعات امکان‌سنجی مطالعات منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزی و اقتصاد آب، تلفیق منابع آب. آبرسانی سطحی و زیرزمینی، مطالعه و طراحی شبکه‌های آب رسانی تأسیسات انحراف ،آب بندهای انحرافی تا ارتفاع پنج متر مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی درجه ۳ و ۴ تغذیه مصنوعی آبیاری تحت فشار و تأسیسات وابسته طراحی شهرک‌های گلخانه‌ای

خدمات نقشه‌برداری

تهیه نقشه‌های توپوگرافی، شهری کاداستر زراعی، شهری ثبتی در مقیاس‌های متفاوت، پیاده کردن طرح های عمرانی و شهرسازی، مسیرها خطوط لوله و انتقال نیرو، تهیه مقاطع طولی و عرضی و برآورد حجم عملیات، خاکی تهیه مدل ارتفاعی زمین، میکروژئودزی مشاهدات و محاسبات دقیق و تعیین تغییر شکل و جابجایی و رفتار سنجی گسل‌ها و سازه های بزرگ و ترازیابی دقیق ، تهیه اطلس نقشه‌های موضوعی، گردشگری راهنمایی، شهری کارتوگرافی و چاپ، تهیه نقشه از تصاویر پهپاد عمود پرواز نقشه‌برداری، تهیه نقشه از بیلت با دستگاه آشکارساز از تأسیسات زیر سطحی

ارائه خدمات مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

شرکت مهاب ثامن دارای مجوز از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به منظور ارائه خدمات مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در رسته امکان‌سنجی (رتبه ج – ۲)  و نظارت  (رتبه ب – ۳) می‌باشد و در راستای تحقق سیاست‌های مدون اصل ۴۴، استفاده از تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، فاینانس ROT-BOT ، بیع متقابل، ماده 56 و… بعنوان منابع جایگزین در اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار داده است.