مهندسین مشاور مهاب ثامن، ضمن تشکیل گروه مشاورین با توانائی‌ها و تخصص‌های مرتبط در جهت رشد و تعالی این مجموعه، اقدام به دعوت از خبرگان در حوزه‌های فعالیت شرکت نموده که در ادامه سوابق علمی و اجرایی ایشان می‌پردازیم.

  1. دکتر کامران داوری
  2. دکتر جلیل ابریشمی
  3. دکتر سید مهدی کلاته رحمانی
  4. مهندس جواد میبدی