سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد مدیریت(گرایش سیستم ها)
  • کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی (گرایش اقتصاد کشاورزی
  • دکترای اقتصاد کشاورزی(گرایش بازار یابی)
  • دارای مدرک MBA دربورس و بازار سرمایه

بخشی ازسوابق اجرایی

  • عضو هیئت مدیره و قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی
  • قائم مقام مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران
  • از موسسین و عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی و روستاییان کشور
  • مدیر کل دفتر تشکل های وزارت جهاد کشاورزی