مدارک تحصیلی

– کارشناس آبیاری و زهکشی

– کارشناس ارشد مدیریت اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک

سوابق شغلی با ذکر مدارج شغلی و تاریخ و مدت اشتغال

– مدیر بخش آبیاری و زهکشی کمیته آب جهاد سازندگی استان خراسان ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰

– معاون طرح‌های استانی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲

– مدیر کل امور آب استان خراسان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲

– عضو هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲

– عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خراسان ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳

– رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳

– رئیس کمیسیون صلاحیت حفاران کشور ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰

– عضو کمیسیون بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰

– عضو شورای استاندارد آب ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

– عضو کمیسیون تعرفه آب کشور ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰

– مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱

– طراح و مجری طرح تحول در مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱

– مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

– مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو ۱۳۹۲ ۱۳۹۷

– طراح و ناظر طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی وزارت نیرو از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

– عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۱۳۹۳ ۱۳۹۷

– عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۴ ۱۳۹۶

– عضو مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

– ۱۳۹۳ تا کنون عضو کمیسیون تخصیص آب از سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۷

سوابق علمی (مشتمل بر تألیفات ، ترجمه، دورههای آموزشی تخصصی و …)

دوره های آموزشی:

– دوره بهره وری

– دوره مدیریت جلسات اداری

– دوره بودجه عملیاتی (بر مبنای عملکرد)

– آشنایی با کامپیوتر و بیسیک مقدماتی

– کاربری مالی برای مدیران غیرمالی (ناپیوسته)

– کاربری مالی برای مدیران غیرمالی (ناپیوسته)

– تحلیل اقتصادی پروژه‌های آبی

– دوره آموزشی حقوقی آب و تکالیف ضابطین دادگستری که در اجرای ماده ۳۰ قانون توزیع

عادلانه

– همایش مدیریت کیفیت در صنعت آب و آب فاضلاب

– مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات مهارت سطح ۱

– مهارت دورایانه MS WINDOWS

– مهارت دورایانه MS WINDOWS

– روخوانی قرائت قرآن کریم سطح ۱

– مهارت ۴ MS EXCEL

– مهارت ۶ POWERPOINT

– مهارت ۵ MS ACCESS

– مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت

– دوره آموزش تندخوانی و مهارت‌های مطالعه

– سمینار مدیریت استراتژیک

– سمینار آموزشی شش سیگما

– سمینار آموزشی مدیریت تحول

– سمینار آموزشی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

– سمینار آموزشی مدیریت استرس و تعارضات سازمانی

– آشنایی با نظام تحول اداری جمهوری اسلامی ایران

– بهداشت روانی در محیط کار

– برنامه ریزی استراتژیک

– سمینار سطح یک مهندس ارزش

– بودجه ریزی عملیاتی برمبنای عملکرد

– دوره بهره وری

– مدیریت نگرش

– دوره مدیریت جلسات اداری

– دوره بهره وری

– گواهینامه کنفرانس بین المللی مدیرت

– سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه اتوماسیون اداری

– دوره نوآوری نظام یافته (TRIZ)

– دوره کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب

– دوره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

– اندیشه های نو در مدیریت

– کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازه‌های تاریخی آبی

– کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی

– دوره جایکا (ژاپن)

– دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

– دوره ارزیابی و نظر دهی

– دوره مهارت‌های نوشتاری

– ارزیابی تاثیرات اجتماعی در سدسازی شبکه‌های آبیاری و مسائل زیست محیطی منابع آب

– عضو برجسته بنیاد فکر

– تاب آوری

– آینده پژوهشی با روش سناریونویسی

– شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

– همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران

سوابق علمی و پژوهشی: تألیف/ ترجمه کتاب یا مقاله

عنوان طرح: طرح تحول در مدیریت آبهای زیرزمینی (۱۲پروژه)

عنوان طرح: طرح بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل کشور (۱۱پروژه)

عنوان طرح: طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی (۱۵پروژه)

پیشینه موفقیت‌ها و تشویقات

جناب آقای مهندس زنگنه وزیر نیرو ۱۳۷۵

جناب آقای مهندس بیطرف وزیر نیرو – کارمند نمونه – ۱۳۷۶

جناب آقای دکتر زرگر معاون امور آب ۱۳۷۸

جناب آقای مهندس بیطرف وزیر نیرو – ۱۳۸۰

جناب آقای مهندس الماسوندی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ۱۳۸۸

جناب آقای حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو ۲۶-۱۲-۹۲

جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو ۲۳-۹-۹۵

جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو ۲۳-۱۲-۹۵

جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو ۲۵-۵-۹۶